Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Especificacions Tècniques de l'aula


Última actualització:

Maquinari

Nº Pcs : 25 Equips Hp 8300Projector : 1 ???

Model / Processador:

HP 8300 MT

Memòria Ram / Disc dur:

 4 Gbytes / 512GB HDD

Teclat / ratolí :

USB Estàndard / USB Òptic

DVD internSi

Pantalla:

HP 23 "

Model de projector---
Entrades HDMI ent  / VGA ent / VGA Sortida 
Cablejat HDMI  / VGA


Programari

Linux

Windows


Ubuntu 20.04.1 22-23

· Bluegriffon 3.0.1

· Gurobi

· Python 3.7.3

· Codeblocks

· Sage 9.3

· Argouml 0.34

· Visual Paradigm

· Android Studio

· Pgadmin 4

· Devstudio 11.3.0-GA

· Intellij IDEA CE 2022

· Intellij IDEA Ultimate 2022.1

· Pycharm Community 2021.1

· Pycharm Professional 2021.1

· jdk 11.0.11 ( /opt/jdk11 )

· jdk 16.0.1 ( /opt/jdk16 )

· jdk 17.0.3.1 ( /opt/jdk17 )

· Virtualbox 6.1.16

· Visual Studio Code 1.68.1

· Codereadystudio 12.19.1GA

Paquets instal.lats :

Paquets instal·lats amb apt install del repositori per defecte):

· apt install mono-complete nautilus xfig libtool libexif12 libgtk-3-0 automake autoconf make gcc gtk-sharp2 build-essential libfreetype6 gettext git ocaml gap libatk1.0-0 libc6 libcairo2 libfreetype6 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk2.0-0 libnspr4 libnss3 libstdc++6 libx11-6 libxft2 libxinerama1 libxrender1 libxt6 zlib1g cantor mysql-server mysql-client tkgate lyx filezilla cantor r-base tkgate curl zlib1g libssl1.1 libssl-dev zlib1g-dev zlibc libffi-dev r-base flex bison gnuplot ghc graphviz libgraphviz-dev postgresql postgresql-contrib rustc freeglut3 reeglut3-dev binutils-gold python python-dev python3-dev python3-pip python-setuptools -y graphviz swig4.0 cython cython3 -y python-pil python3-pil python3-pandas python-psutil python3-psutil python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-sklearn python3-tk python-tk -y python3-jupyter-sphinx-theme python3-jupyter-sphinx

Paquets instal·lats amb pip install:

· pylint networkx