Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per tal de sol·licitar la compra d'un nou lloc de treball TIC del PDI s'haurà de:

  • Especificar un lloc de cost on es carregarà l'import de la compra.
  • Especificar si es sol·licita instal·lació del sistema operatiu estàndard de la UdL.

En aquest enllaç podeu trobar l'equipament disponible: