Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Lloc de treball PDI:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Lloc de treball PDI

Gestionem la compra, instal·lació i posada en funcionament de llocs de treball TIC adquirits per part del PDI.

El servei inclou:

 • La gestió de la compra de llocs de treball TIC (d'escriptori i portàtil). El pagament anirà a compte del sol·licitant.
 • La instal·lació, si així es sol·licita, d'un sistema operatiu d'entre els estàndard de la UdL.

El servei no inclou:

 • La instal·lació de programari específic per a la recerca o altres usos.

Obtenir un lloc de treball TIC amb un sistema operatiu estàndard de la UdL instal·lat.

Disposar d'un servei de reparació del maquinari en cas d'avaria, així com un servei d'actualització programada de programari.

En cas d'utilitzar el sistema operatiu estàndard UdL:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús del sistema operatiu.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús del sistema operatiu.
 1. Assessorament en la compra d'un lloc de treball.
 2. Compra d'un lloc de treball.
 3. Compra de monitor.
 4. Renovació del lloc de treball.
 5. Ampliació de característiques del lloc de treball.

La compra de l'equip i qualsevol ampliació de característiques ha de ser assumida per l'usuari. Existeix un catàleg d'equips i configuracions amb els preus corresponents.

El cost de la llicencia del sistema operatiu i del programari estàndard (ofimàtica, antivirus, etc ...) és assumit íntegrament SIC.


 • No labels