Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

En aquest manual trobareu la informació per accedir al nou escriptori virtual Citrix. Per a fer-ho tindreu bàsicament dues maneres que us explicarem en aquest manual.

Novetats

 1. No farà falta utilitzar túnels (forticlient, openvpn o altre client VPN) quan es vulgui accedir des de fora de la xarxa de la UdL
 2. Es demana autenticació creant un escriptori únic per a cada usuari/usuària que entra a la plataforma. D'aquesta forma, s'elimina la problemàtica de trobar-nos, per exemple amb documents i informació d'inicis de sessió desats al navegador incorporat a l'escriptori virtual
 3. Millora en la velocitat de funcionament
 4. Millora de l'accessibilitat als documents de l'ordinador/portàtil local de l'usuari/la usuària

Citrix Receiver o Citrix Workspace

Aquestos són els programes clients necessaris per a generar els escriptoris virtuals i tenir un d'aquestos dos és suficient per a fer-ho. Encara que el nom és diferent, la funcionalitat és la mateixa.

Unificació de serveis i serveis oferts

Actualment tenim dos escriptoris, el de "Signatura d'Actes" i "Signatura de documents i tramitació". Amb aquest nou entorn, solament tindrem un escriptori que unificarà tots els serveis i sobre el qual de mica en mica s'aniran afegint d'altres aplicacions.

Els serveis inclosos en aquesta primera versió són els següents:

El proper servei que està previst incloure en la següent versió serà:

 • Universitas XXI

Com accedir-hi des de Windows

Com hem comentat abans, tenim dues maneres d'accedir

 1. Des del navegador web (Firefox, Chrome, Edge i Internet Explorer)
 2. Una icona ubicada a l'escriptori anomenada "Escriptori virtual corporatiu"


Primera manera: des del navegador web

L'adreça que heu d'obrir és https://ev.udl.cat i serà important escriure-la tota sencera i afegir-la com una adreça d'interès o marcador al navegador.

1.Obriu el navegador, en aquest cas Mozilla Firefox i introduïu l'adreça esmentada abans

2.Cliqueu "Acceptar" si fa falta

3.Cliqueu "Ja ho tinc instal·lat" si teniu la seguretat que Citrix Receiver o Citrix Workspace està instal·lat. Si de cas no hi és, es pot descarregar clicant "Descarregar" i fent la instal·lació amb les opcions que surten per defecte.

 

4.Trieu l'opció "Fes-ho automàticament..." i despres "D'acord"

5.Després es llançarà l'escriptori remot

6.Quan estigui obert, us apareixerà un missatge que indica el temps d'expiració de la sessió si de cas no se l'utilitzés


Segona manera: des d'una icona ubicada a l'escriptori anomenada "Escriptori virtual corporatiu" o "Signatura UdL"

 1. Feu doble clic a la icona "Escriptori virtual corporatiu" o "Signatura UdL"
 2. En aquest punt, s'obrirà la web https://ev.udl.cat amb el navegador configurat per defecte al Windows. Des de aquí, els passos són els mateixos que a la secció accedir fent ús del navegador web

Icones i serveis associats

IconaServei associat

Signatura de documents i tramitació

Nou Portasignatures

Signatura d'actes acadèmiques 

Seu electrònica

Icones que faciliten l'accés a l'ordinador/portàtil

IconaDescripció

Facilita l'accés als comptes d'usuaris locals creats a l'ordinador/al portàtil de la persona que faci ús de l'escriptori virtual. 

Funciona als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Dona accés al disc local de l'usuari/la usuària als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Permet tancar la sessió de forma ordenada i correcta de l'escriptori virtual.

Accedir-hi fent ús del Linux i el Mac OS X

Important: encara que aparegui l'adreça web http://192.168.101.3/Citrix/UDLVDIWeb/ als manuals seguidament vinculats,  l'adreça serà redireccionada cap a https://ev.udl.cat o si de cas no fa la redirecció, heu d'obrir al navegador la nova adreça (https://ev.udl.cat). En cas de redirecció, automàticament el navegador obrirà la web associada a la segona adreça, https://ev.udl.cat. Aquesta última serà l'adreça web definitiva del nou escriptori virtual.

 1. Linux: a) configuració bàsica  | b) configuració permisos accés carpeta i arxius locals
 2. Mac OS X: configuració bàsica

Pàgina problema - solució

Alguns problemes trobats amb les seves solucions.

There is no content with the specified labels