Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquest servei s'ofereix a tot el Professorat, Estudiantat i Personal d'Administració i Serveis de la UdL.

Per a accedir-hi, primer s'ha de sol·licitar l'alta visitant la plana http://o365.rediris.es

Un cop s'ha accedit, s'ha d'escollir la UdL com a entitat d'orígen:


i llavors prèmer a "Proceder":


D'aquesta forma sereu redireccionats al servei d'autenticació de la UdL, on heu d'introduïr el vostre nom d'usuari de la UdL i la vostra contrasenya.Si l'autenticació funciona correctament, hauríeu de ser redirigits a una plana on se us informa que s'està procedint a donar d'alta el vostre usuari a Office 365.I en cas que la creació es faci de forma correcta, us hauria d'aparèixer aquesta pantalla:Per a accedir al servei Office 365 únicament heu de prèmer a "Navegar al portal Office 365" o visitar la plana http://portal.office.com


Quan accediu, us apareixerà una pantalla similar a aquesta:On heu d'indicar el vostre correu electrònic de la UdL, per tal de ser redirigits al servei d'autenticació de la UdL i procedir a l'autenticació i accés al portal, que us hauria de mostrar una pantalla similar a la següent:


  • No labels