Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A continuació, teniu una guia dels procediments de Signatura d'Actes i Signatura de Documents i Tramitació per fer-ne ús mitjançant el servei de l'Escriptori Virtual Corporatiu.
Per realitzar aquests procediments és necessari tenir un certificat digital personal, ja sigui en un fitxer o bé instal·lat a la vostra targeta UdL (en aquest cas, caldrà que disposeu d'un lector de targetes).

Signatura d'Actes

Disposeu d'un vídeo explicatiu de tot el procés de signatura adreçat a les persones que utilitzen un certificat TCAT-P (fitxer amb extensió .pfx), però que pot ser útil per a les que disposen de targeta física amb certificat.

Com accedir a l'Escriptori Virtual Corporatiu?

 1. Accediu a l'adreça: https://ev.udl.cat. Indiqueu el vostre usuari i contrasenya corporatius:
 2. Si heu fet anar l'Escriptori Virtual anteriorment, feu clic a "Ya lo tengo instalado" per continuar.
  Altrament, si no l'heu fet anar mai, seguiu les indicacions del següent enllaç per instal·lar el plugin Citrix Workspace App:Instal·lació de Citrix Workspace App.

  Un cop ho hagueu fet, continueu els passos des d'aquest mateix punt 2. 3.  Feu clic a "Conectar" de "PASPDI - Escriptori Virtual Corporatiu". Això descarregarà un fitxer anomenat LaunchDesktop.ica:

   

 4. Un cop acabada la descàrrega, s'obrirà l'Escriptori Virtual. Si el fitxer LaunchDesktop.ica no s'obre automàticament, l'heu d'executar manualment.
  Aneu al botó de Descàrregues del vostre navegador i obriu el fitxer:  Executeu manualment si no ho fa automàticament.

  Atenció !!!

  Depenent del navegador (Firefox, Chrome, Edge,...) i del sistema operatiu (Linux, OS X) que empreu la ubicació del botó de les Descàrregues pot ser diferent!  Finestra de càrrega de l'Escriptori Virtual Corporatiu.


  Accepteu el missatge d'advertència
  del temps de sessió disponible quan aparegui:
 5. Si és el primer cop que accediu a l'Escriptori Virtual Corporatiu, us apareixerà la següent finestra.
  Indiqueu que voleu "Acceso de lectura y escritura" i marqueu "No volver a preguntar para este escritorio virtual": 6. Un cop finalitzi el procès es mostrarà l'Escriptori Virtual de d'on podreu accedir a diferents serveis.


Cliqueu a la icona Signatura d'Actes Acadèmiques per realitzar el procediment de Signatura d'Actes.

Com puc signar amb el meu certificat els documents que m'envien al portasignatures si...

»» disposo d'un certificat software de la UdL (fitxer)?

En aquest cas, cal instal·lar el certificat a l'Escriptori Virtual.

Disposeu d'un vídeo explicatiu de tot el procés de signatura a la web de la mediateca de la UdL o podeu seguir els passos que us expliquem tot seguit.

Per a poder fer la instal·lació, caldrà copiar el fitxer del certificat a l'Escriptori Virtual:

Un cop hagueu accedit a l'Escriptori Virtual, trobareu una icona anomenada "Usuaris Locals". Feu clic per accedir a la carpeta d'usuari del vostre ordinador, navegueu fins a la carpeta on tingueu el fitxer amb el certificat i el copieu a l'Escriptori Virtual:A continuació, podeu seguir els passos per instal·lar el certificat a l'Escriptori Virtual en aquest manual d'instal·lació.

Atenció !!!

Aquest procediment s'ha de repetir cada cop que s'accedeix a l'Escriptori Virtual Corporatiu.

»» disposo del certificat instal·lat a la meva targeta UdL?

En aquest cas, cal que seguiu el procediment habitual, tenint en compte que quan accediu a l'Escriptori Virtual heu de tenir el lector de targetes connectat al vostre equip i la targeta inserida dins el lector.


Guies del procediment de signatura d'actes

Guia per a la qualificació d’actes via web (Guia_qualificacio_web_UXXI) Font: Entitat de Registre de Certificació Digital

Guia signatura actes Font: Entitat de Registre de Certificació Digital
Signatura de Documents i Tramitació

Com accedir a l'Escriptori Virtual Corporatiu?

 1. Accediu a l'adreça: https://ev.udl.cat. Indiqueu el vostre usuari i contrasenya corporatius:
 2. Si heu fet anar l'Escriptori Virtual anteriorment, feu clic a "Ya lo tengo instalado" per continuar.
  Altrament, si no l'heu fet anar mai, seguiu les indicacions del següent enllaç per instal·lar el plugin Citrix Workspace App:Instal·lació de Citrix Workspace App.

  Un cop ho hagueu fet, continueu els passos des d'aquest mateix punt 2. 3.  Feu clic a "Conectar" de "PASPDI - Escriptori Virtual Corporatiu". Això descarregarà un fitxer anomenat LaunchDesktop.ica:

   

 4. Un cop acabada la descàrrega, s'obrirà l'Escriptori Virtual. Si el fitxer LaunchDesktop.ica no s'obre automàticament, l'heu d'executar manualment.
  Aneu al botó de Descàrregues del vostre navegador i obriu el fitxer:  Executeu manualment si no ho fa automàticament.

  Atenció !!!

  Depenent del navegador (Firefox, Chrome, Edge,...) i del sistema operatiu (Linux, OS X) que empreu la ubicació del botó de les Descàrregues pot ser diferent!  Finestra de càrrega de l'Escriptori Virtual Corporatiu.


  Accepteu el missatge d'advertència
  del temps de sessió disponible quan aparegui:
 5. Si és el primer cop que accediu a l'Escriptori Virtual Corporatiu, us apareixerà la següent finestra.
  Indiqueu que voleu "Acceso de lectura y escritura" i marqueu "No volver a preguntar para este escritorio virtual": 6. Un cop finalitzi el procès es mostrarà l'Escriptori Virtual de d'on podreu accedir a diferents serveis.

Cliqueu a la icona Signatura d'Actes Acadèmiques per realitzar el procediment de Signatura d'Actes.

Com puc signar amb el meu certificat els documents que m'envien al portasignatures si...

»» disposo d'un certificat software de la UdL (fitxer)?

En aquest cas, cal instal·lar el certificat a l'Escriptori Virtual.

Disposeu d'un vídeo explicatiu de tot el procés de signatura a la web de la mediateca de la UdL o podeu seguir els passos que us expliquem tot seguit.

Per a poder fer la instal·lació, caldrà copiar el fitxer del certificat a l'Escriptori Virtual:

Un cop hagueu accedit a l'Escriptori Virtual, trobareu una icona anomenada "Usuaris Locals". Feu clic per accedir a la carpeta d'usuari del vostre ordinador, navegueu fins a la carpeta on tingueu el fitxer amb el certificat i el copieu a l'Escriptori Virtual:A continuació, podeu seguir els passos per instal·lar el certificat a l'Escriptori Virtual en aquest manual d'instal·lació.

Atenció !!!

Aquest procediment s'ha de repetir cada cop que s'accedeix a l'Escriptori Virtual Corporatiu.

»» disposo del certificat instal·lat a la meva targeta UdL?

En aquest cas, cal que seguiu el procediment habitual, tenint en compte que quan accediu a l'Escriptori Virtual heu de tenir el lector de targetes connectat al vostre equip i la targeta inserida dins el lector.

On he d'accedir per signar els documents del portasignatures?

A l'escriptori trobareu la icona per accedir al Portasignatures de la Universitat de Lleida, Signatura amb AUTOFIRMA.
Des d'aquí podreu gestionar els documents que us hagin enviat per a la seva signatura electrònica:

Icona d'accés al Portasignatures (https://ae-portasignatures.udl.cat)

Seguiu el procediment habitual per a la signatura de documents.Preguntes freqüents

> Vull signar amb la meva tarja física. Què necessito?

Si no teniu gravat el certificat a la tarja UdL, primer us heu d'adreçar a L'Entitat de Registre de Certificació Digital de la Universitat de Lleida.
A més, cal que disposeu d'un lector de targetes compatible amb la vostra tarja UdL. Si encara no en teniu, el podeu demanar fent una petició a traves de l'eina de suport a l'usuari del campus virtual.

> Vull signar amb el meu certificat software. Què necessito?

Podeu seguir els passos per instal·lar el certificat digital en aquest enllaç.

> Com és millor signar des del meu propi dispositiu?

La signatura és vàlida tant si ho feu amb la tarja UdL o amb el certificat software (en aquest cas, cal que el certificat estigui instal·lat prèviament. Podeu seguir els passos per fer la instal·lació en aquest manual).
Teniu més informació en aquest vídeo.

> Com és millor signar si ho faig des d'un PC d'accés compartit?

En equips compartits, únicament es pot signar a través de l'Escriptori Virtual Corporatiu per motius de seguretat. Altrament, podria ser que una altra persona pogués signar amb el vostre perfil.
Trobareu una icona a l'Escriptori anomenada Escriptori Virtual Corporatiu.


> No disposo d'ordinador, on puc anar a signar?

Als diferents campus s'han habilitat uns equips per a poder signar. Pregunta a consergeria o a la secretaria del teu centre o facultat per saber la seva ubicació.


 • No labels