Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Canvis de terminal de 4008/4018 a 4028 (terminal amb teclat extès)

Resposta predeterminada suggerida a cv:

"En relació a la vostra sol·licitud, us informem que el SIC no disposa de partida pressupostària per a poder fer canvis de terminal. És per això que s'insta a l'administració del campus a prioritzar-ne el seu ús en funció de les necessitats dels usuaris finals. En el cas que es trobi una alternativa d'intercanvi viable, es procedeix a fer els canvis de configuració de les extensions implicades, minimitzant-ne l'impacte en el tall del servei."

  • No labels