Child pages
 • Portasignatures
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eina Portasignatures

Pasos per signar un document:

 1. Obriu el navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer
 2. Accediu al lloc web Tràmits UdL i autentiqueu-vos amb les vostres credencials d'usuari UdL
 3. Feu clic a l'enllaç del Portasignatures del menú principal i introduïu la tarja UdL al lector 4. Seleccioneu el document o documents a signar
 5. Feu clic al botó Signar documents seleccionats
 6. Confirmeu que heu llegit els documents que aneu a signar
 7. A dalt a l'esquerra de l'adreça del navegador web, si us surt un quadrat feu-hi clic i permeteu l'execució de l'applet Java. Podeu fer que recordi aquest pas per anar més ràpid en futures signatures.


 8. Feu clic per acceptar l'execució de l'applet Java quan us aparegui la finestra. Si abans feu clic al requadre el navegador recordarà aquesta opció escollida en futures ocasions.

 9. Teclegeu el vostre pin personal per signar documents mitjançant el Keypad numèric del teclat i premeu la tecla retorn en finalitzar. 10. Escolliu el vostre certificat per signar quan se us pregunti i feu clic a Signar
 11. Un cop finalitza el procés de signatura l'aplicació us permet descarregar-vos el document signat.

 

Si seleccioneu que el navegador recordi les vostres preferències per executar l'applet Java, en futures ocasions que signeu només haureu de teclejar el pin personal i escollir un certificat de la llista i l'operació serà més ràpida i còmoda.

Articles relacionats

There is no content with the specified labels