Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleNecessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Lloc de treball PDI:

Page Button (Standard)
TitleEina CAU-TIC
Text#FFFFFF
Iconbacklog
URLhttps://jira.udl.cat/servicedesk/customer/portal/101/create/749
Colour#830051


Expand
titleAjuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Lloc de treball PDI:

Livesearch
spaceKeyPDST
placeholderCerca tema
typepage
labelsper05


Altres manuals interessants:

Children Display
alltrue
depth1
pageAjuda - Lloc de treball PDI


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Lloc de treball PDI


Expand
titleQuè oferim?

Gestionem la compra, instal·lació i posada en funcionament de llocs de treball TIC adquirits per part del PDI.

El servei inclou:

 • La gestió de la compra de llocs de treball TIC (d'escriptori i portàtil). El pagament anirà a compte del sol·licitant.
 • La instal·lació, si així es sol·licita, d'un sistema operatiu d'entre els estàndard de la UdL.

El servei no inclou:

 • La instal·lació de programari específic per a la recerca o altres usos.


Expand
titleQuè en pots esperar?

Obtenir un lloc de treball TIC amb un sistema operatiu estàndard de la UdL instal·lat.

Disposar d'un servei de reparació del maquinari en cas d'avaria, així com un servei d'actualització programada de programari.

En cas d'utilitzar el sistema operatiu estàndard UdL:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús del sistema operatiu.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús del sistema operatiu.


Expand
titlePreu

La compra de l'equip i qualsevol ampliació de característiques ha de ser assumida per l'usuari. Existeix un catàleg d'equips i configuracions amb els preus corresponents.

El cost de la llicencia del sistema operatiu i del programari estàndard (ofimàtica, antivirus, etc ...) és assumit íntegrament SIC.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Assessorament en la compra d'un lloc de treball.
 2. Compra d'un lloc de treball.
 3. Compra de monitor.
 4. Renovació del lloc de treball.
 5. Ampliació de característiques del lloc de treball.

...