Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a la recerca

Suport a la recerca és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport al PDI per a que dugui a terme la tasca de recerca fent ús de les TIC.

Expand
titleLlista de Serveis
Children Display
pageSuport a la recerca


...