Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleNecessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Gestió de les relacions internacionals:

Page Button (Standard)
TitleEina CAU-TIC
Text#FFFFFF
Iconbacklog
URLhttps://jira.udl.cat/servicedesk/customer/portal/101/create/643744
Colour#830051


Expand
titleAjuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de les relacions internacionals

Livesearch
spaceKeyPDST
placeholderCerca tema
typepage
labelsper_07ges11Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Gestió de les relacions internacionals


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les relacions internacionals a la UdL.

Amb aquesta finalitat actualment la UdL utilitza l'eina Moveon de l'empresa QS Unisolutions.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal relacionat amb la gestió de les relacions internacionals:

 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Millora i evolució d'alguna de les eines.
 3. Suport en el disseny de noves eines.
 4. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.