Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre Gestió de llicències de programari docent


Expand
titleQuè oferim?

Facilitem l'ús de programari especialitzat en la docència i l'aprenentatge, assessorant al professorat en les opcions de llicenciament i gestionant la compra, instal·lació i renovació de llicències.

La UdL disposa actualment de llicències de:

 • Sistema operatiu: Microsoft Windows

 • Paquets ofimàtics:

  • Microsoft Office

  • Acrobat Pro.

 • Antivirus: NOD32SPSS

 • Programari estadístic: SPSS

 • Programació numèrica: MatLab

 • Sistemes d'Informació Geogràfica:

 • ArcGIS


Expand
titleQuè en pots esperar?

Disposar de llicències per a l'ús de programari especialitzat en la docència

El servei inclou:

 • La gestió de la demanda de noves llicències o adequació del nombre de llicències.

 • La compra, instal·lació, configuració i manteniment operatiu del programari llicenciat a tots els llocs de treball TIC d'aules de docència i sales d'usuari de la UdL, tant dels equips destinats a estudiants com els destinats als docents.

 • La instal·lació de les llicències als llocs de treball o en servidors de llicències específics, quan sigui necessari.

 • La renovació periòdica de llicències.

Qualsevol llicència que no sigui d'ús estàndard o estigui inclosa en la resolució del vicerectorat, requerirà la sol"licitud d'assessorament i la seva compra en cap cas la gestionarà SIC.


Expand
titlePreu

El cost de les llicències incloses en la resolució de programari d'ús docent es transfereix als centres per tal que puguin fer front al seu pagament.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Assessorament en les opcions de llicenciament de programari docent i adequació del nombre de llicències.
 2. Sol·licitud de compra de llicència.
 3. Comunicar incidències en l'ús de programari docent.