Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • 05/10/2022: (RESOLTA - 09:23h.) Incidència amb el servei d'impressió. S'ha resolt satisfactòriament el problema que impedia imprimir des d'aquest matí.
 • 03/10/2022: (RESOLTA - 08:51h.) Incidència amb el doble factor d'autenticació (2FA). S'ha resolt satisfactòriament el problema amb l'activació de nous comptes al 2FA.
 • 28/09/2022: Actuació programada FINALITZADA - Revisió i manteniment d'elements de xarxa amb afectació als campus d'Etsea, Salut i Cappont. L'actualizació ha finalitzat correctament.
 • 27/09/2022: Incidència amb el Campus Virtual (de 10:20h. a 10:30h.): S'ha resolt satisfactòriament el problema puntual d'accés al campus virtual.
 • 27/09/2022: (RESOLTA - 8:40h) Incidència a les Aules i Sales d'Usuari - Des de les 7:45 no hi havia connexió a la xarxa.
 • 27/09/2022: Actuació programada FINALITZADA - Revisió i manteniment d'elements de xarxa amb afectació a tota la UdL. L'actualizació ha finalitzat correctament.
 • 27/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Actualització i millora de la versió del sistema d'autenticació centralitzada (SSO). L'actualizació ha finalitzat correctament.
 • 26/09/2022: Actualització programada FINALITZADA - Elements d'infraestructura de xarxa del CSUC.La intervenció programada ha finalitzat.

...