Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tots els serveis estan funcionant correctament
Infowarning
titleEstat dels serveis
  • Servei: Correu Electrònic
  • Afectació: La incidència no afecta a tots els usuaris.
  • Estat: Activa, però en vies de solució 
  • Data/Hora inici: 26/01/2022 a les 16:30h.Info
titleAturades/Intervencions programades

No hi ha aturades programades,


...