Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleEstat dels serveisWarning
titleCorreu electrònic - ACTUALITZACIÓ
  • Servei: Correu Electrònic
  • Afectació: La incidència no afecta a tots els usuaris.
  • ActualitzacióEstat: Activa. Reconstrucció de les bústies del correu en procés. Durant el dia d'avui s'haurien d'anar recuperant progressivamentEstat: Activa, però en vies de solució 
  • Data/Hora inici: 26/01/2022 a les 16:30h....