Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Info
titleEstat dels serveis

Durant el període de jornada continuada, des de l'1 de juny al 15 de setembre, l'horari d'atenció telefònica del Centre d'Atenció a l'Usuari (2049) serà de les 8:00 a les 15:00 hores.


Warning
titleIncidència en el servei de connexió a la xarxa (FORTICLIENT)
  • Servei: Connexió a xarxa informàtica
  • Afectació: Impossibilitat de connexió a la VPN corporativa (FORTICLIENT)
  • Estat: En vies de resolució
  • Data/Hora inici: Durant el cap de setmana


Warning
titleAVÍS - Telefonia fixa

Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.Info
titleAturades/Intervencions programades

Sense aturades ni intervencions programades