Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Info
titleEstat dels serveis


Note
iconfalse
Durant el període de jornada continuada, des de l'1 de juny al 15 de setembre, l'horari d'atenció telefònica del Centre d'Atenció a l'Usuari (2049) serà de les 8:00 a les 15:00 hores.


Warning
titleIncidència en el servei d'impressió corporativa
 • Servei: Impressió corporativa
 • Afectació: En alguns equips, no es pot imprimir a les impressores paspdi i cues directes (Papercut).
 • Estat: Activa
 • Data/Hora inici: Durant el cap de setmana


Warning
titleIncidència en el servei de connexió a la xarxa (FORTICLIENT)
 • Servei: Connexió a xarxa informàtica
 • Afectació: Impossibilitat de connexió a la VPN corporativa (FORTICLIENT)
 • Estat: En vies de resolució
 • Data/Hora inici: Durant el cap de setmana


Warning
titleAVÍS - Telefonia fixa

Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.Info
titleAturades/Intervencions programades

Sense aturades ni intervencions programades