Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
titleEstat dels serveis


Note
iconfalse
Durant el període de jornada continuada, des de l'1 de juny al 15 de setembre, l'horari d'atenció telefònica del Centre d'Atenció a l'Usuari (2049) serà de les 8:00 a les 15:00 hores.


Warning
titleAVÍS - Incidència amb portasignatures
 • Servei: Servei de secretaria general i eAdministració.
 • Descripció: L'Aplicatiu extern que valida el certificat alhora de signar a través del portasignatures no està operatiu.
 • Afectació: No es poden signar documents a través del portasignatures.
 • Estat: S'hi està treballantProveïdor extern, tan aviat tinguem constància de que s'ha restablert el servei us ho notificarem.
 • Data d'inici: 27/06/22


Tip
titleAVÍS - Correu electrònic
 • Servei: Correu electrònic
 • Descripció: Des d'ahir dia 22/06/2022 a les 15:00, fins el 23/06/2022 a les 9:00, no es podien enviar ni rebre correus electrònics.
 • Afectació: Els comptes de correu de la UdL corresponents a PAS, PDI i genèrics.
 • Estat: Solucionat. S'estan entregant, i rebent, tots els correus que van quedar pendents. No s'ha perdut cap correu.


Warning
titleAVÍS - Telefonia fixa

Incidència en la telefonia fixa a Medicina, Infermeria i Rectorat: alguns telèfons fixes es reinicien aleatòriament, cal contactar amb el CAU per arreglar-ho.


...