Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAturades/Intervencions programades


Note
titleAVÍS - Tall programat de comunicacions a Cappont
  • Servei: Connexió a la xarxa informàtica
  • Afectació: talls intermitents en la connexió a la xarxa a l'edifici de FDET (campus cappont).
  • Estat: Programada Finalitzada.
  • Data/Hora inici i final: Des del 28/06/2022 a les 07:15h, fins al mateix 28/06/2022 a les 87:00h40h.


Note
titleAVÍS - Actualitzazió programada AppsAnywhere

En els propers dies està prevista una actualització important del portal d'aplicacions virtualitzades Appsanywhere (http://uniapps.udl.cat). A partir d'aquesta actualització, l'accés a les aplicacions virtualitzades es podrà fer únicament des d'un navegador web mitjançant l'enllaç: http://uniapps.udl.cat.


...