Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAturades/Intervencions programades


No hi ha prevista cap intervenció programada.
Note
titleAVÍS - Actualitzazió programada - Aplicacions virtualitzades

En els propers dies està prevista una actualització important del portal d'aplicacions virtualitzades Appsanywhere (http://uniapps.udl.cat).
A partir d'aquesta actualització, l'accés a les aplicacions virtualitzades es podrà fer únicament des d'un navegador web mitjançant l'enllaç: http://uniapps.udl.cat.


...