Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleEstat dels serveis

     Tots els serveis funcionen amb normalitat.

...

Info
titleAturades/Intervencions programades

      No hi ha cap aturada/intervenció programada.

...