Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleEstat dels serveis

     Tots els serveis funcionen amb normalitat 


Warning
titleIncidència en el portal d'aplicacions virtualitzades
  • Servei: Gestió Aules i Sales d'usuaris TIC
  • Descripció: No es pot validar a través de UNIFICAT al portal de les aplicacions virtualitzades (https://uniapps.udl.cat) - S'ha de validar a través de usuari / clau
  • Afectació: General
  • Estat: Oberta
  • Data i hora inici: dijous 1 de desembre  de les 15:00h.Info
titleAturades/Intervencions programades

      No hi ha cap aturada/intervenció programada.

...