Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Servei: Connexió a xarxa informàtica
 • Descripció:  Interrupció intermitent de la connexió a la xarxa sense fils.
 • Afectació: General.
 • Estat: Programada.
 • Data inici/fi: 5 de gener de 2023, entre les 8.30h i les 13:30hNo hi ha cap aturada/intervenció programada


  Info
  titleAturades/Intervencions programades


  Note
  titleActualització programada - Elements de la infraestructura de la xarxa sense fils - 05/01/2023