Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Warninginfo
titleEstat dels serveis
 • Servei: Portasignatures
 • Afectació: No es poden signar documents a traves del Portasignatures ha quedat interromput.
 • Estat: Activa, però en vies de solució 
 • Causa: Problemes amb el servei de validació del certificat
 • Data/Hora inici: 27/01/22 a les 11:00h

  Tots els serveis estan funcionant correctament.


  Info
  titleAturades/Intervencions programades

  No hi ha cap actuació/intervenció programada

  ...