Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a la docència

Suport a la docència és l'agrupació dels serveis dedicats a millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge mitjançant eines innovadores, habilitar espais TIC (aules i sales d'usuari), i ficar a disposició el programari docent específic .

Expand
titleLlista de Serveis

Children Display
pageSuport a la docènciaPanel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a la gestió

Suport a la gestió és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport a Eines TIC enfocades a la gestió de dades administratives, econòmiques, qualitat, publicació, etc.

Expand
titleLlista de Serveis
Children Display
pageSuport a la gestióPanel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a les persones

Suport a les persones és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport a Eines TIC enfocades a ajudar en les tasques del día a día de la comunitat universitària en termes de comunicació, accés als serveis, impressió, etc,

Expand
titleLlista de Serveis
Children Display
pageSuport a les personesPanel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a la recerca

Suport a la recerca és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport al PDI per a que dugui a terme la tasca de recerca fent ús de les TIC.

Expand
titleLlista de Serveis
Children Display
pageSuport a la recercaPanel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSuport a alumnes

Suport a alumnes és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport tècnic als alumnes.

Expand
titleLlista de Serveis