Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei d'Assessorament a l'adquisició d'infraestructura


Expand
titleQuè oferim?
Assessorem al personal investigador en el disseny de solucions TIC per a la recerca, així com en l'adquisició d'infraestructura i els processos d'instal·lació, operació i manteniment.


Expand
titleQuè en pots esperar?
Disposar d'una via de comunicació amb tècnics TIC per tal d'obtenir assessorament.


Expand
titleQuè pots demanar?
  1. Assessorament en el disseny de solucions o compra d'infraestructura.