Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei d'Hostatge d'infraestructura


Expand
titleQuè oferim?
Oferim hostatge d'infraestructura dedicada a la recerca al Centre de Processament de Dades (CPD) de la UdL.


Expand
titleQuè en pots esperar?

El personal investigador de la UdL:

  • Disposar d'un servei d'hostatge d'infraestructura TIC dedicada a la recerca en condicions de ......
  • Un funcionament sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les infraestructures TIC de recerca hostatjades.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en la disponibilitat de les infraestructures.


Expand
titleQuè pots demanar?
  1. Comunicar incidències en la disponibilitat de la infraestructura i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
  2. Suport en la instal·lació, operació o manteniment de la infraestructura.


Expand
titlePreu

El cost de l'hostatge d'infraestructura no es repercuteix sobre l'usuari final.

El cost del servei de suport en la instal·lació, operació o manteniment de la infraestructura sí es repercuteix directament sobre l'usuari final al preu d'hora de tècnic/a de sistemes.

La informació més detallada de les tarifes la podeu trobar al següent enllaç: Tarifes

Expand
titleQuè pots demanar?

Comunicar incidències en la disponibilitat de la infraestructura i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

Suport en la instal·lació, operació o manteniment de la infraestructura.

...