Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei Gestió de la Recerca


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la recerca.

Actualment la UdL utilitza GREC per a facilitar al PDI i personal investigador:

 • La gestió del currículum.
 • La gestió de la producció científica.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC (GREC).
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor de la recerca (membre de la unitat de Gestió d'Ajuts, dades de recerca i PDA) pots, a més:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de GREC i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de GREC.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a GREC com a gestor/administrador.
 3. Suport tècnic en l'ús de GREC.
 4. Millora i evolució de GREC.
 5. Suport en el disseny de noves eines.
 6. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


Expand
titleAutoritzacions requerides

Tots els usuaris de GREC poden comunicar incidències en l'ús i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

El personal gestor de la recerca pot demanar la resta de serveis.


...