Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. No heu posat bé algun paràmetre de la configuració. Repasseu tota la configuració.

 2. El servidor d'autenticació no entén la vostra contrasenya. Reescriviu-la i si té algun d'aquests caràcters:  @ i/o # , canvieu la vostra constrasenyacontrasenya:

  Per fer-ho, heu d'accedir a:
  - Si ets un alumne: Accedeix a http://cv.udl.cat . Introdueix l'identificador d'usuari i la contrasenya. Fes clic a Utilitats i després a "Obre l'eina de directori" i "Canvia la clau d'accés"
  - Si ets PAS i/o PDI:  Accedeix a http://cv.udl.cat . Introdueix l'identificador d'usuari i la contrasenya. Fes clic a "Intranet" i després "Directori" i "Canvia la clau d'accés"

...