Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Gestió d'infraestructures


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les infraestructures.

Actualment la UdL utilitza una solució pròpia per a la gestió i la reserva d'espais, que els membres de la comunitat poden utilitzar per a consultar els espais disponibles, les seves característiques i per a sol·licitar la reserva del seu ús.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor dels espais:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a les eines com a gestor/administrador.
 3. Suport tècnic en l'ús de les eines.
 4. Extracció d'informació de les eines.
 5. Millora i evolució de les eines.
 6. Suport en el disseny de noves eines.
 7. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


Expand
titleAccés al servei

Pots accedir a la eina de gestió d'espais amb un navegador web utilitzant l'adreça http://gestioespais.udl.cat


...