Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Gestió de biblioteques


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió biblioteques i documentació, en concret:

 • Gestió del catàleg i recursos electrònics.
 • Gestió de fons especials.
 • Gestió de repositoris.

Donem suport en l'ús d'aquestes eines als seus gestors.

Gestionem i mantenim maquinari especialitzat en aquests processos: Màquines d'auto-préstec, RFID, ..

Gestionem i mantenim els llocs de treball TIC i dispositius mòbils que les biblioteques ofereixen als seus usuaris.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC, el maquinari especialitzat i els lloc de treball i dispositius.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències amb en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor de les biblioteques:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines, l'equipament i els llocs de treball i dispositius.
 • Disposar d'un servei d'evolució i millora de les eines TIC actuals.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús dels serveis i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús de les eines.Evolució i millora de les eines i serveis.Suport tècnic en el disseny de noves eines.Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.