Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Gestió de les publicacions


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les publicacions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional de la Universitat.

Amb aquesta finalitat, actualment la UdL utilitza una solució basada en Wordpress i WooCommerce per a implementar la llibreria-botiga de la UdL.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal de la unitat d'Edicions i Publicacions:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Millora i evolució d'alguna de les eines.
 3. Suport tècnic en el disseny de noves eines.
 4. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


Expand
titleAccés al servei

Pots accedir a la llibreria-botiga de la UdL amb un navegador web utilitzant l'adreça https://www.publicacions.udl.cat/


...