Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei d'Anàlisi i difusió de dades


Expand
titleQuè oferim?

Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten l'anàlisi i la difusió de dades.

Actualment la UdL utilitza:

 • Una solució pròpia, basada en el programari de codi lliure Pentaho, per a implementar el Datawarehouse de la UdL, on es difon i es pot analitzar dades de:
  • Docència.
  • Recerca.
  • Gestió.
  • Recursos humans.
 • Una solució pròpia, basada en el programari de codi lliure Pentaho, per a difondre dades de:
  • Enquestes de satisfacció docent.
 • Una solució pròpia per a la creació del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA).


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal del Gabinet Tècnic d'Estudis :

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Donar d'alta usuaris a les eines.
 4. Donar de baixa usuaris a les eines.
 5. Suport tècnic en l'ús d'alguna de les eines.
 6. Extracció d'informació d'alguna de les eines.
 7. Millora i evolució d'alguna de les eines.
 8. Suport en el disseny de noves eines.
 9. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.


Expand
titleAccés al servei

Pots accedir al Datawarehouse de la UdL amb un navegador web utilitzant l'adreça http://dtwh.udl.cat

...