Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei de Lloc de treball corporatiu de gestió


Expand
titleQuè oferim?

Facilitar al PAS i PDI un lloc de treball TIC per a realitzar qualsevol tasca relacionada amb la gestió:

 • Comunicació via correu electrònic
 • Navegació web
 • Ofimàtica
 • Signatura electrònica de documents
 • Accés a unitats personals en xarxa
 • Accés a unitats compartides en xarxa
 • Accés a les eines corporatives de gestió: Gestió acadèmica, gestió econòmica, gestió de personal, gestió de la recerca, ...

Disposar d'accés a totes aquestes eines en una única ubicació permet realitzar les tasques de gestió d'una forma molt més eficient i efectiva.


Expand
titleQuè en pots esperar?

Si ets PAS o PDI:

 • Disposar d'un escriptori virtual corporatiu de gestió al que es pot accedir des de qualsevol ubicació amb connexió a internet, en el que pots trobar totes les eines necessàries per a la gestió.
 • Disposar d'un espai de disc corporatiu al núvol amb 100Gb de capacitat d'emmagatzemament al que es pot accedir tant des de l'escriptori virtual com des de qualsevol ubicació amb connexió a internet.

Addicionalment, si ets Personal d'Administració i Serveis o òrgan unipersonal:

 • Disposar d'un lloc de treball TIC físic, amb característiques estàndard, a l'inici de la relació laboral amb la UdL o nomenament com a òrgan unipersonal, que constarà de CPU, pantalla, teclat i ratolí.


Expand
titleQuè en pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús de l'equip o l'escriptori virtual, i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús de l'equip o l'escriptori virtual.
 3. Ampliació de quota de disc al núvol.
 4. Assessorament en la compra d'un nou lloc de treball.
 5. Subministrament d'un nou lloc de treball
 6. Renovació del lloc de treball actual. Normativa associada: Política de renovació de maquinari de Lloc de Treball del PAS.
 7. Ampliació de característiques (Disc dur, memòria, pantalla, espai d'emmagatzemament). Normativa associada: Política de renovació de maquinari de Lloc de Treball del PAS.


Expand
titlePreu

L'ús de les eines és gratuït.

El cost d'operació, manteniment i suport en l'ús de les eines és assumit íntegrament SIC.

Les sol·licituds d'ampliació de característiques dels equips o de complements poden tenir cost.


Expand
titleAutoritzacions requerides

Qualsevol PDI o PAS pot comunicar incidències i sol·licitar suport. També pot sol·licitar ampliació de quota de disc al núvol, que suposarà un cost addicional de 6€ anuals.

El PAS i òrgans unipersonals poden sol·licitar la resta de serveis.

El PDI que requereixi un lloc de treball TIC ha de fer-ho a través del servei de "Lloc de treball del PDI".


...