Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei d'Impressió corporativa


Expand
titleQuè oferim?

Facilitar la impressió, escanejat i còpia de documents de forma estàndard a qualsevol ubicació de la UdL.

Amb aquesta finalitat es posa a disposició de tota la comunitat universitària:

 • 141 punts d'impressió, escanejat i còpia, utilitzant equips multifunció repartits de forma homogènia entre tots els campus i edificis de la UdL. Els documents escanejats es poden enviar a una adreça de correu electrònic.
 • Una aplicació d'escriptori instal·lada als llocs de treball TIC d'aules, sales d'usuaris i del PAS i PDI, que permet enviar documents a imprimir utilitzant la funcionalitat del sistema operatiu i recarregar saldo.
 • Una aplicació web que permet enviar documents a imprimir.
 • Quioscs de recàrrega a cada biblioteca de la UdL, on es pot afegir saldo d'impressió al carnet de la UdL.


Expand
titleQuè en pots esperar?

En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, dels punts d'impressió, els quioscs de recàrrega i les aplicacions.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús de l'equipament i les eines.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús del servei i les eines.


Expand
titlePreu

Els cost de cada còpia en blanc i negre és de 0,033 € i en color de 0,090 €

El cost d'operació, manteniment i suport en l'ús del servei és assumit íntegrament SIC.


Expand
titleQuè pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport en l'ús del servei i les eines.
Expand
titleAccés al servei

Els punts d'impressió es troben repartits de forma homogènia entre tots els campus i edificis de la UdL.

Els quioscs de recàrrega es poden trobar a totes les biblioteques de la UdL.

...