Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Icones i quina és la seva finalitat

IconaServei associat

Image Modified


Web en què trobareu les aplicacions virtualitzades i des de on es poden llençar/executar

Altra informació important sobre aquest servei:

Nota: Si accediu i executeu les aplicacions virtualitzades des d'aquest l'Escriptori virtual corporatiu VDI ja no fa falta configurar ni d'establir una connexió VPN (Forticlient VPN).


Info
titleImportant
  1. Es recomana l'ús del sistema operatiu Windows 10 pel correcte funcionament de les aplicacions.
  2. Es recomana tenir un equip amb almenys 4GB de RAM per poder executar les aplicacions amb certa fluïdesa.
  3. El llistat d'aplicacions es troba en contínua revisió i permanent actualització.
  4. No totes les aplicacions es trobaran disponibles per a tots els alumnes. En funció del centre i titulació on s'estigui matriculat, es veuran unes aplicacions o altres.
  5. L'ample de banda de la vostra connexió és un altre factor clau en aquest sistema. Com més gran sigui, més rapid carregarà l'aplicació.


Image Modified

Unitat de xarxa amb aplicacions virtualitzades que permet tenir-les disponibles o executar-les en menys temps

que si s'executen des de la web

Image Modified

Paquet ofimàtic LibreOfficeIcones que faciliten l'accés a l'ordinador/portàtil

IconaDescripció

Image Modified

Facilita l'accés als comptes d'usuaris locals creats a l'ordinador/al portàtil de la persona que faci ús de l'escriptori virtual. 

Funciona als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Image Modified

Dona accés al disc local de l'usuari/la usuària als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Image Modified

Permet tancar la sessió de forma ordenada i correcta de l'escriptori virtual.

Què fer si us trobeu amb problemes?

...