Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Per accedir a les aplicacions virtualitzades de la UdL és necessari el programari Appsanywhere. Seguiu les instruccions per poder fer la instal·lació.

Per fer-ho, s'ha d'anar a la pàgina https://virtlabs-udl.csuc.cat. Poseu el vostre usuari i contrasenya de la UdL (el mateix que feu anar per al Campus Virtual, per exemple) i feu Sign in.


A continuació, feu clic a l'opció "It's my first time using Appsanywhere on this device. Let's go". S'iniciarà la descàrrega del fitxer a instal·lar. Guardeu el fitxer a la carpeta que preferiu.


Un cop s'hagi descarregat, executeu el fitxer per fer la instal·lació.
Feu clic a Next per començar la instal·lació. A la següent finestra torneu a fer Next per instal·lar. Un cop s'hagi completat, feu Close per tancar la finestra.


Quan hagueu instal·lat Appsanywhere, torneu al navegador i cliqueu Done per accedir al mercat d'aplicacions virtualitzades.


El primer cop que accediu a la pàgina, us demanarà com voleu obrir aquest enllaç per fer la validació dins el portal.
Seleccioneu AppsAnywhere Launcher i marqueu Recordar mi selección para enlaces software2hub. Un cop hagueu validat, us apareixerà un missatge indicant que la validació ha estat satisfactòria.

Info

Aquesta guia està feta amb el navegador Firefox. En altres navegadors el comportament pot ser diferent a l'hora de fer la validació.
Amb el navegador Chrome, per exemple, directament sortirà una finestra indicant si voleu obrir Appsanywhere Launcher; simplement heu d'acceptar.Warning

Abans d'arrencar l'aplicació que vulgueu executar, heu d'establir una connexió VPN (si aquesta aplicació necessita connectar-se al servidor de llicències per validar la llicència).

En aquest cas podreu descarregar el programari per poder fer la connexió en aquest enllaç: Forticlient VPN o seguir les indicacions del manual de configuració.