Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indiqueu el vostre correu corporatiu (nom.cognoms@udl.cat si sou PAS o PDI, elvostreidentificador@alumnes.udl.cat si sou estudiant):


Indiqueu el vostre usuari i contrasenya de la UdL:

...


Indiqueu el vostre correu corporatiu (nom.cognoms@udl.cat si sou PAS o PDI, elvostreidentificador@alumnes.udl.cat si sou estudiant):


Indiqueu el vostre usuari i contrasenya de la UdL:


...