Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleEstat dels serveis


Warning
titleEstat actual

Portal de l'empleat: En aquest moments no s'hi pot accedir. Els tècnics estan treballant per solucionar-ho.

Portal de serveis TIC: Estem experimentant problemes de rendiment.


Info
titleAturades programades

No hi ha programada cap aturada


...