Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Xarxa: Hem detectat una caiguda del servei de xarxa a tot l'edifici de la Unitat Docent de l'Arnau, estem treballant per solucionar-ho
  • Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç