Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


  • 18/10/2021 (11:15h.) Incidència RESOLTA - Llistes de distribució: El servei ja torna a estar disponible.
  • 15/10/2021 (13:20h.) Incidència RESOLTA - Registre de la seu electrònica: L'activitat de registra torna a estar disponible.
  • 14/10/2021 Problema amb el servei d'impressió: Hem detectat un problema amb la última actualització de Windows que afecta al servei d'impressió. En vies de resolució.
  • 11/10/2021 (10:05h.) Incidència RESOLTA : Connexió a la xarxa informàtica (Campus de Ciències de la Salut. Edifici HUAV. Unitat Docent. Sense accés a la xarxa, xarxa sense fils, telefonia fixa.
  • 07/10/2021 Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç