Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç

Novetats

Manuals: S'ha afegit un nou manual per a la connexió de la xarxa wifi eduroam: enllaç al manual

Serveis: Posada en funcionament del servei de suport a l'alumnat: Accés a l'eina


Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleInformació i avisos
Info
titleAlertes
Info
title


Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleEstat dels serveis


Tipwarning
titleEstat actual
Tots els serveis funcionen correctament

Portal de l'empleat: En aquest moments no s'hi pot accedir. Els tècnics estan treballant per solucionar-ho.


Info
titleAturades programades

No hi ha programada cap aturada


...