Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • 28/11/2022: (RESOLTA - 10:20h.) Incidència amb el cautic.udl.cat: S'ha resolt el problema del portal cautic.udl.cat que impedia l'accés des de les 7:00h.
 • 28/11/2022: Actualització programada FINALITZADA (12:15h.) - Servidor del Portal de l'empleat:  S'han acabat les tasques de manteniment que impedien l'accés a portalempleat.udl.cat des del dissabte.
 • 22/11/2022: (RESOLTA - 08:50h.) . Incidència amb el servei corporatiu d'impressió: S'ha resolt el problema amb el servei d'impressió que impedia l'ús de les impressores des de les 7:0000h.
 • 17/11/2022: Actualització programada FINALITZADA (16:05h.) - Servidors del servei corporatiu d'impressió:  No s'ha produit cap proplema.
 • 16/11/2022: (RESOLTA - 14:25h.) Incidència amb l'accés al UnifiCat: S'ha resolt el problema que impedia l'accés al UnifiCat (UniDisc, UnifiCat, UniApps, VPN,...) des de les 13:53h.
 • 07/11/2022: (RESOLTA - 10:05h.) Incidència amb l'accés al GEC i GREC: S'ha resolt el problema que impedia l'accés al GEC i al nou GREC des de diumenge.
 • 02/11/2022: (RESOLTA - 10:30h.) . Incidència amb el servei corporatiu d'impressió: El servei d'impressió torna a funcionar correctament.
 • 02/11/2022: Incidència amb el servei corporatiu d'impressió: Des de les 8:00h s'estan produint problemes en el servei d'impressió.

...