Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 05/01/2023: Actualització programada FINALITZADA (14:00h.): S'ha finalitzat l'actualització programada dels elements de la infraestructura de la xarxa sense fils.
  • 04/01/2023: Actualització programada FINALITZADA: S'ha finalitzat l'actualització programada dels elements de la infraestructura de la xarxa durant el tancament al Campus d'Igualada.
  • 29/12/2022: Actualització programada FINALITZADA: S'ha finalitzat l'actualització programada dels elements de la infraestructura de la xarxa a l'Edifici Pla de la Massa al Campus d'Igualada.
  • 23/12/2022: Actualització programada FINALITZADA: S'ha finalitzat l'actualització programada del campus virtual.
  • 22/12/2022: (RESOLTA - 16:00h.) Incidència amb el campus virtual: S'ha resolt el problema que impedia l'ús del campus virtual.

...