Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 26/01/2023: Actualització programada FINALITZADA (12.00h.): S'han finalitzat les tasques de manteniment de l'Uniapps.
  • 24/01/2023: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb UXXI: S'ha solucionat el problema que impedia l'accés als serveis depenents de Universitas XXI des de les 13:15.
  • 20/01/2023: (RESOLTA - 11:50h.) Incidència amb el Portal de l'Empleat: S'ha solucionat el problema que impedia l'accés al portal de l'empleat (https://portalempleat.udl.cat/) des de primera hora del matí.
  • 19/01/2023: (RESOLTA - 13:30h.) Incidència amb la xarxa Wifi UdL: S'ha solucionat el problema que impedia navegar estant connectat a la wifi amb nom UdL (el problema no va afectar a la wifi Eduroam) des de primera hora del matí.

...