Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Correu fraudulent
: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç

Manuals: S'ha afegit un nou manual per a la connexió de la xarxa wifi eduroam: enllaç al manual

Serveis: Posada en funcionament del servei de suport a l'alumnat: Accés a l'eina