Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


  • 11/10/2021 Incidència Resolta (10:05h.): Connexió a la xarxa informàtica (Campus de Ciències de la Salut. Edifici HUAV. Unitat Docent. Sense accés a la xarxa, xarxa sense fils, telefonia fixa.
  • 07/10/2021 Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç