Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Per accedir a la signatura de documents i tramitació electrònica cal fer-ho a través del mateix enllaç que hi ha per la signatura d'actes:

Signatura de documents i tramitació

Per fer la configuració, podeu seguir el manual de Signatura d'actes (enllaç aquí).

Configuració de l'accès a les carpetes de l'ordinador

En qualsevol dels casos, cal descarregar la última versió del client citrix workspace:

https://www.citrix.com/es-es/downloads/workspace-app/

Configuració windows

Per defecte, el nostre equip té enllaçada la carpeta Documentos i les unitats de xarxa montades com a unitat són accessibles des de l'entorn virtual.
Si es vol afegir un accès directe, s'ha d'executar des del client:

Executar l'arxiu: C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\CtxCFRUI.exe

Es mostrarà la següent finestra:

Indiquem el nom de la unitat tal i com volem que es mostri i la carpeta del nostre ordinador a la que volem accedir dins de l'entorn virtual.

Configuració Linux

Per defecte, l'entorn virtual no té accès al nostre equip local.
Per tant, s'han d'afegir manualment l'accès directe, per fer això s'ha d'executar des del client:

Des d'un terminal, executem l'arxiu següent: /opt/Citrix/ICAClient/util/configmgr
(S'ha d'executar amb l'usuari amb el que s'accedeixi a la signatura de documents i tramitació)
Es mostrarà la següent finestra:

Indiquem el nom de la unitat tal i com volem que es mostri i la carpeta del nostre ordinador a la que volem accedir dins de l'entorn virtual.

Configuració MAC

Per defecte, l'entorn virtual té accès al nostre equip local; directament podem accedir a la unitat de disc de l'ordinador.
Cal navegar fins a la carpeta on tinguem ubicat l'arxiu que vulguem emprar.