Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • 02/11/2021 (14:55h.) Incidència RESOLTA:Tall de Connexió a xarxa informàtica (edifici EPS, campus de Cappont). Els serveis (telefonia, impressió, connexió a la xarxa dels equips i wifi) edifici EPS (Campus de Cappont)ja tornen a estar disponibles.
  • 02/11/2021 (09:30h.) Incidència RESOLTA: Connexió a la xarxa informàtica (Campus de Cappont). Els serveis de connexió de xarxa ja tornen a estar disponibles.
  • 25/10/2021 (11:25h.) Correu fraudulent: S'ha detectat entrada de correu fraudulent a diverses bústies amb assumpte: "Tu cuenta Movistar está disponible". Si-us-plau, no obrir l'adjunt, el podeu esborrar directament. En cas d'haver-lo obert, obriu incidència a l'eina CAU-Tic.
  • 18/10/2021 (11:15h.) Incidència RESOLTA - Accés a UNIDISC: Entre les 08:19h. i 08:45h. hi ha hagut una incidència en l'accés al portal, el servei ja torna a estar disponible.
  • 18/10/2021 (11:15h.) Incidència RESOLTA - Llistes de distribució: El servei ja torna a estar disponible.
  • 15/10/2021 (13:20h.) Incidència RESOLTA - Registre de la seu electrònica: L'activitat de registra torna a estar disponible.
  • 07/10/2021 Correu fraudulent: S'ha detectat una campanya de distribució de correus electrònics suplantant a CORREOS. Més informació: enllaç