Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleNecessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Docència online:

Page Button (Standard)
TitleEina CAU-TIC
Text#FFFFFF
Iconbacklog
URLhttps://jira.udl.cat/servicedesk/customer/portal/101/create/697
Colour#830051


Expand
titleAjuda i manuals relacionats

Cerca allò que necessitis sobre el servei de Docència online

Livesearch
spaceKeyPDST
placeholderCerca tema
typepage
labelsdoc01

Altres enllaços interessants:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Panel
borderColor#EEEEEE
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#830051
borderStylesolid
titleSobre el servei Docència Online


Expand
titleQuè oferim?

L'objectiu d'aquest servei és millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge mitjançant eines innovadores de transmissió de coneixements, d'avaluació i de comunicació.

Actualment la UdL utilitza un ecosistema d'eines docents centralitzades i recollides a l'entorn del campus virtual:

A través de la unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent (http://www.saad.udl.cat/ca/) s'oferirà consultoria pedagògica i el suport funcional en les eines del campus virtual de la UdL.


Expand
titleQuè en pots esperar?
 • Accedir al campus virtual utilitzant el teu compte d'usuari/a de la UdL.

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions dels sistemes informàtics que el conformen, fora de les programades i degudament comunicades, del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.

A banda del suport tècnic oferit pel SIC, el professorat podrà rebre, a través del SAAD:

 • Suport personalitzat en el funcionament de les eines del campus virtual i en la implementació d’aquestes en la docència.

 • Assessorament de com incorporar les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

 • Ajuda en la implementació de metodologies d’aprenentatge actives combinant dinàmiques a l’aula i al campus virtual, així com processos d’avaluació i disseny de rúbriques.

 • Disseny d’entorns interactius


Expand
titleQuè pots demanar?

Tota la comunitat universitària:

 1. Suport tècnic i en l'ús del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.

 2. Comunicar incidències en l'ús del campus virtual i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

A través de la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent :

 1. Proposar millores i evolució del campus virtual.

 2. Consultoria pedagògica en l’ús de les eines del campus virtual.

 3. Suport en el disseny d'entorns interactius